EFFEKTIV BEHANDLING AF LIDELSER SOM:

Ringe selvværd – Sorg – Angst – Stress – Depression

ØG TRIVSEL OG FAGLIGHED PÅ DIN ARBEJDSPLADS:

Supervision til ledelse og medarbejdere – Organisationsudvikling – Konflikthåndtering